Ako správne merať závesy

Spávna šírka závesov rady pre zameranie

Šírka závesov by mala byť aspoň 2-násobok šírky okna, ak chcete závesy využívať aj na tienenie nielen ako dekoráciu. Ak chcete pomocou záclon dosiahnuť podobný efekt jemného riasenia, ako na obrázku, je taktiež potrebné mať záclonu aspoň 2-násobne širšiu ako je šírka okna. V prípade ak je šírka okna 150 cm, je potrebné zvoliť aspoň 300 cm záclonu.


Výška závesu je taktiež dôležitá pre celkový vizuálny efekt. Všeobecne zaužívaná je taká výška závesu kedy spodná časť končí tesne (1 až 1,5 cm) nad zemou. Rôzny klienti však vyžadujú rôzne dĺžky závesov. Niekto preferuje záves končiaci o niečo vyššie a iný zas preferuje záves o niečo dlhší než je samotná výška stropu. Ide teda výlučne o želanie klienta a jeho vkus. V prípade, že si nieste istý postupom merania, pokojne sa na nás obráťte telefonicky alebo E-mailom a my vám ochotne pomôžeme.