Závesovo s.r.o.

Adresa: Letná 4/7, 040 01 Košice

Tel. kontakt: +421 907 464 586

E-mail: info@zavesovo.sk